O firmie Aktualno¶ci Kontakt Referencje
Logoconsulting
Usługi dla samorz±dów lokalnych Usługi dla firm komunalnych Usługi dla przedsiębiorstw Klienci Praca English summary
Logoconsulting

Witamy na stronie Logos Consulting

Firma Logos Consulting ¶wiadczy wysokiej jako¶ci usługi doradcze dla samorz±dów lokalnych, przedsiębiorstw komunalnych oraz firm prywatnych. Chcemy pomagać naszym klientom w dziedzinie zarz±dzania finansami, planowaniu inwestycyjnym, zarz±dzaniu zadłużeniem, przygotowaniu projektów inwestycyjnych pod współfinansowanie ze ¶rodków UE.

Aktualno¶ci:

Modelowa rewitalizacja miast - wspieramy samorz±dy

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorz±du terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem konkursu jest wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji  Czytaj więcejStrategia Rozwoju Gminy Kamień

W dniu 11 marca 2015 roku zawarli¶my umowę na przygotowanie „Strategii Rozwoju Gminy Kamień do roku 2020 z perspektyw± do 2030 r.”. Tym samym nasza firma stała się odpowiedzialna za przygotowanie lokalnych strategii rozwoju wszystkich gmin należ±cych do Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego: Miasta Chełm, Gminy  Czytaj więcejPocz±tek prac nad Strategi± Rozwoju Gminy Chełm

Z przyjemno¶ci± informujemy, że w marcu 2015 roku rozpoczynamy prace nad „Strategi± Rozwoju Gminy Chełm do roku 2020 z perspektyw± do 2030 r.”. Nowa strategia służyć będzie planowaniu kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata, stanowi±c jednocze¶nie podstawę do ubiegania się o ¶rodki zewnętrzne w nowej perspektywie  Czytaj więcej        
O firmie  |   Kontakt  |   Usługi dla samorz±dów lokalnych  |   Usługi dla firm komunalnych  |   Usługi dla przedsiębiorstw  |   Klienci  |   Praca